Pogoji uporabe
Odgovornost
Uporaba spletne strani www.mojpartner.si, njenih storitev in storitev agencije Gala, je izključno na lastno odgovornost, zato Agencija Gala ne prevzema nobene odgovornosti niti za škodo niti za stroške, ki jih povzroči uporaba te strani in njenih storitev. Agencija Gala ne daje nobenih zagotovil, da bo ta stran zadovoljila vaše individualne potrebe, želje in pričakovanja. Prav tako vam ne jamčimo, da bo spletna stran mojpartner.si delovala brezhibno, brez napak in brez prekinitev.

Agencija ne ustvarja razmerja, temveč posreduje za srečanja. Osebna uspešnost je odvisna od mnogih dejavnikov, na katere agencija nima vpliva. Predvsem je odvisen od oseb, ki sodelujejo z agencijo, od strank samih in realnost njihovih pričakovanj.

Medsebojno spoznavanje je na lastno željo in odgovornost. Agencija Gala ne jamči za verodostojnost posredovanih podatkov, jih ne preverja in ne dokumentira osebnih, zdravstvenih in občutljivih osebnih podatkov in ne prevzema nikakršnih odgovornosti za njihovo morebitno netočnost. Prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti za ljubezenske težave ali škodo glede posredovanih kontaktov, medsebojno interakcijo in osebnega pričakovanja glede zmenkov.

Sodelovanje
Sodelovanje in/ali informacije o naših članih so na voljo preko raznih oblik članskega sodelovanja ali s klicem na številko komercialnega telefona.

Nedopustna uporaba
Za nedopustno uporabo strani www.mojpartner.si se šteje:
- poskus pridobitve in uporabe dostopa, ki je bil dodeljen drugemu uporabniku
- kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki pripadajo drugim uporabnikom
- pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
- posredovanje lažnih ali zavajajočih osebnih podatkov

Uporabnik se strinja, da se ob oddaji predvidenih podatkov in vsebine preko za to namenjenih obrazcev na spletni strani www.mojpartner.si zabeleži datum in ura oglasa ter IP številka oz. naslov izvora ter da se v primeru suma, da je prišlo do nedopustne uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Uporaba posredovanih osebnih podatkov
S posredovanjem osebnih podatkov preko prijavnega ali kontaktnega obrazca oziroma  telefonsko, boste dovolili agenciji Gala, kot upravljavcu osebnih podatkov, da posredovane osebne podatke obdeluje v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in določili Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR).

Agencija Gala bo vaše posredovane podatke uporabljalo zgolj v namene, za katere ste dali privolitev oziroma pokazali interes. Vaših predstavitvenih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam brez vašega dovoljenja. Za potrebe predstavitev in realizacijo zmenka ne posredujemo vaših osebnih podatkov (priimek in naslov).

Vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vašega soglasja za čas do preklica vašega soglasja za namen navezovanja stikov, obveščanje o partnerskih predlogih, aktualnih storitvah agencije in dogodkih.

Uporaba informacij in gradiv
Objavljeni teksti in vsebina na www.mojpartner.si so last Agencije Gala. Vsakršno kopiranje in razmnoževanje teh vsebin brez pisnega  dovoljenja Agencije Gala je prepovedano in kaznivo.

Pravno obvestilo
Ta pravilnik lahko občasno spremenimo, v tem primeru bo spremenjena zadnja verzija pravilnika zavezujoča. Z uporabe spletne strani mojpartner.si sprejemate in potrjujete pogoje in pravila poslovanja. Agencija Gala, lahko vsebino te strani spremeni ali jo odstrani kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice teh sprememb.